Strona Główna > Posty > Portugalia 10 – 13 V 1991

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

13 maja 1991

Portugalia 10 – 13 V 1991

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Fatima – dziękczynienie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem oraz za ocalenie życia podczas zamachu na Placu św. Piotra w 1981 r. Najważniejsze przesłanie: Papież przybył do Fatimy, aby w 10. rocznicę zamachu na swoje życie podziękować Matce Bożej za dar życia. Podczas tej pielgrzymki papież ogłosił dokument „List do Braci w biskupstwie na kontynencie europejskim”. W dokumencie tym Jan Paweł II zwrócił uwagę na potrzebę pogłębienia ekumenicznego dialogu z wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi.

źródło: www.janpawel2.pl