Strona Główna > Posty > Węgry 16 – 20 VIII 1991

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

20 sierpnia 1991

Węgry 16 – 20 VIII 1991

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: „Przybyłem tutaj po to, aby umocnić w wierze moich braci i siostry należących do Kościoła, i po to, aby ukazać wszystkim Węgrom chrześcijańską wizję świata (…). Przybyłem, aby być świadkiem waszej pracy nad odbudową kraju”. Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. sprawowana na Placu Bohaterów w Budapeszcie. W homilii Jan Paweł II wspomniał króla i patrona Węgier, św. Stefana, ukazując jego życie jako wzór dla mieszkańców tego kraju.

źródło: www.janpawel2.pl