Strona Główna > Posty > 1 maja

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

8 listopada 2018

1 maja


1 maja 1991 roku opublikowana została encyklika społeczna Jana Pawła II „Centessimus annus”

Została ona ogłoszona w setną rocznicę encykliki Rerum novarum. Jest ona odpowiedzią Kościoła na zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, jakie zaszły w Europie głównie po 1989 roku.