Zaznacz stronę

W tym roku mija 10 lat od przemianowania Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

“Wspólnota Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie patrzy z wdzięcznością na mijające pierwsze dziesięciolecie swojego istnienia. Dziękujemy Bogu i ludziom za bogatą przeszłość naszej Uczelni. Jej korzenie sięgają utworzonego w 1397 roku przez papieża Bonifacego IX, dzięki staraniom świętej Królowej Jadwigi, Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej. Wydział ten był przedmiotem szczególnej troski arcybiskupa Karola Wojtyły, a od 16 października 1978 roku papieża Jana Pawła II. Znamienne są jego słowa wypowiedziane 9 czerwca 1979 roku podczas spotkania z pracownikami Wydziału w Krakowie: „Z tego, co powiedziałem, wynika, że rzeczywistością jest Papieski Wydział Teologiczny, a prócz tego jest projekt, który w nim tkwi. Reszta zależy w znacznej mierze od tego, w jaki sposób Uczelnia sama, Kościół Krakowski, jego widzialna głowa będą ten projekt rozwijać i realizować”. Słowa te stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego, intensywnego rozwoju, który zaowocował decyzją świętego Jana Pawła II, wyrażoną w motu proprio Beata Hedvigis z 8 grudnia 1981 roku, ustanawiającą Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

Święty Papież czuwał nad dalszym rozwojem uczelni z Watykanu, a od 2 kwietnia 2005 roku z Domu Ojca. Na pierwszym posiedzeniu po pogrzebie Jana Pawła II Senat Akademii podjął następującą uchwałę: „Dla uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II Senat Akademii wzywa całą jej wspólnotę do podjęcia starań o przekształcenie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Papieski Uniwersytet Jana Pawła II. Byłoby to spełnienie woli zmarłego Papieża”. Starania te popierali Wielcy Kanclerze Akademii, najpierw kardynał Franciszek Macharski, następnie kardynał Stanisław Dziwisz, który zwrócił się do Kongregacji Edukacji Katolickiej 15 października 2005 roku o utworzenie Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Wydarzenie to poprzedziło wydanie 11 stycznia 2009 roku dekretu erygującego Wydział Nauk Społecznych. Wcześniej sprawę przekształcenia akademii w uniwersytet poparła Konferencja Episkopatu Polski na 345 Zebraniu Plenarnym w Białymstoku w dniach 26–28 września 2008 roku. Doprowadziło to do ostatecznej decyzji Kongregacji Edukacji Katolickiej, kierowanej przez kardynała Zenona Grocholewskiego, która 19 czerwca 2009 roku wydała dekret erygujący Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Stwierdza on, że papież Benedykt XVI „dla uczczenia pamięci swojego znakomitego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II postanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie podnieść do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II”. Z okazji rozpoczęcia pierwszego roku działania Uniwersytetu Ojciec Święty Benedykt XVI napisał list, w którym stwierdził: „Wyrażam radość, że właśnie dzisiaj, 16 października, wypełnia się pragnienie moje i mojego poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II: ma miejsce pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II”. W tym samym dniu, w „Przemówieniu inauguracyjnym” pierwszy rektor Uniwersytetu ks. prof. Jan Maciej Dyduch stwierdził: „Nasz Uniwersytet Papieski można porównać do płynącej łodzi. Łódź płynie wówczas bezpiecznie, jeśli wszyscy na niej obecni współdziałają we wspólnym rejsie. Jeśli darzą się życzliwością, wzajemnie sobie pomagają i są solidarni. Na łodzi, której na imię Uniwersytet Papieski, płynie cała wspólnota akademicka, pracownicy i studenci, a poniekąd także absolwenci i emeryci. Wszyscy jesteśmy za tę naszą łódź odpowiedzialni”.

Za nami dziesięć lat realizowania wspólnej odpowiedzialności wszystkich, którzy stanowią naszą Uczelnię. W tym czasie przeżyliśmy wiele doniosłych wydarzeń związanych z obecnością w naszym życiu papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka, Wielkich kanclerzy, kardynała Stanisława Dziwisza i arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, naszych doktorów honoris causa, wybitnych przedstawicieli Kościoła, kultury i nauki. (…)

ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor UPJPII w Krakowie

 

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020, rozpocznie się w środę 16 października 2019 r. o godz. 10.00 Eucharystią w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, której przewodniczyć będzie oraz homilię wygłosi kard. Zenon Grocholewski. Po Mszy św. w sali konferencyjnej Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris causa kard. Zenonowi Grocholewskiemu, emerytowanemu prefektowi Kongregacji Edukacji Katolickiej; odbędzie się immatrykulacja studentów I roku, a pracownicy UPJPII zostaną uhonorowani odznaczeniami i medalami. Tego dnia, o godz. 18.30 w katedrze wawelskiej odbędzie się Koncert Jubileuszowy Nadzieja zawieść nie może. W programie prapremiera utworów napisanych specjalnie na tę okazję – Missa Spei Sebastiana Szymańskiego oraz Ecce Sacerdos Magnus Dawida Kusza OP w wykonaniu Chóru Psalmodia i Orkiestry Passionart.

 

Źródło: BP UPJP2