Zaznacz stronę

W 1986 roku papież nominował członków komitetu mającego opracować katechizm powszechny. Komitetowi przewodniczył kard. Joseph Ratzinger. Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego został ostatecznie opublikowany w 1992 roku (polska wersja w 1994).

  • W 1987 roku papież podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził Kraków, Szczecin i Gdynię.

KRAKÓW: Kuria metropolitarna – spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi z dawnych lat • Cmentarz Rakowicki – nawiedziny grobu rodzinnego

SZCZECIN: Jasne Błonia – masz św. dla rodzin. Koronacja figury matki Bożej Fatimskiej • Udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gmachu Wyższego Seminarium Duchownego • Spotkanie z alumnami seminariów duchownych • Katedra – spotkanie z alumnami, księżmi, zakonnikami i zakonnicami

GDYNIA: Spotkanie z ludźmi morza. Liturgia Słowa

Dla podkreślenia solidarności z narodem Jan Paweł II modlił się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki i przy Pomniku Stoczniowców. W Gdyni i Gdańsku wiele uwagi poświęcił problemowi godnej pracy i wysiłkowi, jaki podjęto tu, by ludzkiej pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy i społeczny (…). Niech ten dzień pozostanie dniem naszej wspólnej modlitwy za ludzką pracę w Polsce, za solidarność, za wszystkie sprawy, które są tak ważne dla was, ludzi pracy, (…) dla całego społeczeństwa, dla całej naszej Ojczyzny, które stanowią motywy nadziei (…). Codziennie się modlę za moją Ojczyznę i modlę się za ludzi pracy, i modlę się za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej «Solidarności».

  • W 1999 roku odbyło się przemówienie Jana Pawła II w polskim parlamencie wygłoszone podczas szóstej pielgrzymki do Ojczyzny

WARSZAWA: Kaplica nuncjatury – msza św. • Pałac Namiestnikowski – wizyta u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego • Poświęcenie pomnika Armii Krajowej • Parlament – udział w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Spotkanie z szefami klubów i kół parlamentarnych, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami Kościołów i wspólnot zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Prywatna rozmowa z premierem Jerzym Buzkiem • Greckokatolicka cerkiew oo. Bazylianów – spotkanie z wiernymi tego obrządku • Udział w jubileuszowym, trzechsetnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski • Umschlagplatz – modlitwa w intencji narodu żydowskiego. Rozmowa z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce • Modlitwa przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie[1] • Katedra św. Jana – msza św. z okazji zakończenia II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. Modlitwa przy grobie Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – poświęcenie nowego gmachu • Wizyta w domu sióstr urszulanek szarych, skąd w październiku 1978 r. wyjechał na konklawe do Rzymu. Nabożeństwo czerwcowe w kaplicy domowej.