Zaznacz stronę

Dokładnie 10 lat temu rozpoczęła się jedna z ostatnich pielgrzymek Jana Pawła II – w dniach 11-13 września 2004 roku polski papież odwiedził Słowację.

Mottem tej pielgrzymki były słowa: „Wierni Chrystusowi – wierni Kościołowi”.

Najważniejszym wydarzeniem była beatyfikacja dwóch męczenników: greckokatolickiego bp. Wasyla Hopki i s. Zdenki Cecylii Schelingovej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia od Krzyża świętego. Szczególnie wzruszającym momentem było osobiste spotkanie Jana Pawła II z chorymi w Trnawie.

Podczas Mszy Świętej w Bańskiej Bystrzycy papież zainaugurował pierwszy posoborowy Synod Diecezjalny na Słowacji. W homilii prosił Słowaków o to, aby wychowywali dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich. Na zakończenie Ojciec Święty podziękował Słowakom, że zachowali wiarę w trudnych chwilach i prosił ich, aby strzegli jak „najcenniejszego skarbu” wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.