Zaznacz stronę

12 listopada 1978 r. Jan Paweł II uroczyście objął Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.

Wbrew potocznemu mniemaniu, kościołem katedralnym papieża nie jest Bazylika św. Piotra na Watykanie, ale właśnie Bazylika św. Jana na Lateranie. Jest jedną z czterech bazylik większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnego posiadacza tego terenu, Plantiusa Laterana. Po edykcie mediolańskim stojący tam pałac Konstantyn Wielki podarował papieżowi Sylwestrowi I. Cesarz kazał też wybudować tam okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac – siedzibą papieży. Poświęcenie bazyliki miało miejsce 9 listopada 324 roku.

W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych. Lateran przestał być papieską siedzibą od czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV wieku. W 1377 roku papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu.

Do dziś Bazylika Laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki, a każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji, aby ją objąć. Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, tzn. Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.

W 1989 roku Jan Paweł II kanonizował Agnieszkę Czeską i brata Alberta Chmielowskiego.