Strona Główna > Posty > 12 stycznia

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

6 listopada 2018

12 stycznia


W 1990 roku odbyły się konsultacje między przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia.

  • Dotyczyły one rozwiązania kwestii odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
  • W 1993 roku Jan Paweł II przyjął polskich biskupów z okazji wizyty ad limina. W przemówieniu Papież ogłosił nadejście „godziny laikatu” w polskim katolicyzmie, a także opowiedział się za „Kościołem ponadpartyjnym”.