Strona Główna > Posty > 13 września

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

15 listopada 2018

13 września


W 1982 roku Ojciec Święty przyjął na audiencji dwóch radzieckich kosmonautów Igora Aleksejewa i Waleria Rjumina.

W 1983 roku zakończyła się podróż do Austrii, podczas której Jan Paweł II odwiedził sanktuarium na wzgórzu Kahlenberg.