Zaznacz stronę

Za pontyfikatu Jana Pawła II 14 lutego miały miejsce dwa wydarzenia.

  • W 1988 roku Ojciec Święty wystosował specjalne przesłanie do  ukraińskich katolików Magnum Baptismi donum. Okazją ku temu było 1000-lecie chrztu św. Włodzimierza i całej Rusi Kijowskiej. “Przed tysiącem lat Bóg Wszechmogący, Władca wszechświata i Pan dziejów wszystkich ludów, ogarnął swą nieskończoną miłością naród Rusi Kijowskiej i przywiódł go do światła Ewangelii Syna swego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Znad brzegów Jordanu po dziesięciu wiekach dzieło zbawienia mocą Ducha Świętego dotarło do ziem użyźnionych wodami Dniepru, gdzie Pan wybrał na swoje sługi Olgę i Włodzimierza, aby ich naród obdarzyć łaską chrztu świętego. Odtąd Kościoły zrodzone z chrztu w Kijowie śpiewają poprzez wieki hymn wdzięczności ku czci Trójcy Przenajświętszej” – napisał Jan Paweł II.
  • Natomiast w 1997 roku Papież przyjął na oficjalnej audiencji prezydenta Brazylii, Fernando Henrique Cardoso.