Zaznacz stronę

Siódma zagraniczna podróż apostolska i prezentacja papieskiej książki – to wydarzenia, które miały miejsce 15 listopada.

W dniach 15-19 listopada 1980 roku Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Republiki Federalnej Niemiec. Jej celem były przede wszystkim obchody 700. rocznicy śmierci św. Alberta Wielkiego. Papież modlił się przy grobie świętego w dominikańskim kościele św. Andrzeja w Kolonii. Oprócz tego w tych dniach spotkał się z Radą Kościoła Ewangelickiego Niemiec oraz z delegacją gminy żydowskiej. Podczas tej pielgrzymki miało miejsce również spotkanie z naukowcami i studentami. W skierowanym do nich przemówieniu Ojciec Święty zwrócił uwagę na relację między wiarą a nauką.

15 listopada 1996 roku miała miejsce prezentacja książki Jana Pawła II „Dar i Tajemnica”. Jest to lektura niezwykle osobista, napisana w 50. rocznicę święceń kapłańskich. Papież dzieli się w niej swoimi najgłębszymi przemyśleniami i wspomnieniami. Opowiada o dzieciństwie i szkole w Wadowicach, o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Seminarium Duchownym w Krakowie, o radościach życia kapłańskiego i wyzwaniach stojących przed współczesnymi kapłanami. Polskie wydanie książki zostało wzbogacone rysunkami miejsc związanych z kapłaństwem Karola Wojtyły autorstwa Stanisława Sobolewskiego. Natomiast na jej końcu, z woli autora, znalazła się Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy.