Zaznacz stronę

Dziś wspominamy trzy rocznice wydarzeń, które miały miejsce w posłudze Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej.

  • 15 stycznia 1981 roku polski papież po raz pierwszy przyjął w Watykanie na audiencji delegację NSZZ “Solidarność” na czele z jej przewodniczącym, Lechem Wałęsą. Jan Paweł II powiedział wówczas m.in.: „Myślę, Drodzy Państwo, że macie pełną świadomość zadań, jakie stają przed Wami w Solidarności. Są to zadania niezwykle doniosłe. Wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych uprawnień każdego człowieka, podmiotu pracy. Zadania te mają podstawowe znaczenie dla życia całego społeczeństwa, całego narodu: dla jego dobra wspólnego. Dobro wspólne bowiem społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, kim w owym społeczeństwie jest każdy człowiek – jak pracuje i jak żyje”.
  • W 1991 roku Ojciec Święty wystosował specjalne listy do prezydenta Stanów Zjednoczonych, George’a Busha i prezydenta Iraku, Saddama Husajna, próbując zapobiec wojnie w Zatoce Perskiej.
  • W 1999 roku Jan Paweł II udał się na Wzgórze Kapitolińskie, gdzie spotkał się z burmistrzem Rzymu Francesco Rutellim oraz radą miejską Wiecznego Miasta.