Zaznacz stronę

W 1926 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Wadowicach.

  • W 1968 roku kard. Karol Wojtyła odprawił na Jasnej Górze sumę pontyfikalną z podziękowaniem za 50-lecie niepodległości.
  • W 1982 roku odbyła się audiencja Papieża dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata.
  • W 1988 roku papież odprawił w Lesoto mszę św. beatyfikacyjną francuskiego zakonnika Josepha Gerarda.
  • W 1989 roku przyjął na audiencji mnichów – buddystów tybetańskich.
  • W 1995 roku Jan Paweł II, w ramach pielgrzymki apostolskiej do Kamerunu, uczestniczył w Jaunde w pierwszej sesji celebracyjnej Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce.
  • W 2000 roku rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Maryjny i Mariologiczny w Rzymie z udziałem Papieża.