Zaznacz stronę

16 czerwca to przede wszystkim rocznica rozpoczęcia II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Jej hasłem były słowa: Pokój Tobie, Ojczyzno moja.

  • Tydzień trwał drugi pobyt Karola Wojtyły w Polsce jako następcy św. Piotra. W tym czasie Ojciec Święty odwiedził Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny, Kraków i Tatry.

Była to niezwykle trudna pielgrzymka. Trwał stan wojenny, „Solidarność” została zdelegalizowana. Wizyty tej pragnęli jednak wszyscy: przygaszone społeczeństwo, Kościół oraz komuniści, którzy chcieli zbić na niej kapitał polityczny. Mimo to władza nie zgodziła się na nawiedzenie przez Ojca Świętego wszystkich miejscowości proponowanych przez władzę kościelną. Niemożliwa była więc wizyta Jana Pawła II w Gdańsku – kolebce „Solidarności”, w Lublinie, w Szczecinie, a także w Poznaniu, gdzie przed pomnikiem ofiar Czerwca 1956 roku Jan Paweł II chciał oddać im hołd. Władze państwowe sugerowały też papieżowi, aby w swych przemówieniach nie wymawiał słowa „solidarność”. Ten jednak umiejętnie obchodził ten zakaz, wspominając o wydarzeniach z sierpnia 1980 roku.

Przed wizytą działania tajnych służb oraz propagandy były bardziej perfidne niż 4 lata wcześniej. Telewizja wyświetlała antykościelne filmy oraz reportaże o konfliktach w poszczególnych parafiach. Współpracownicy MSW przesłali Ojcu Świętemu anonimy z oszczerstwami i oskarżeniami skierowanymi przeciwko księżom i kościelnym hierarchom. Polacy nie dali się jednak zwieść propagandzie i odważnie demonstrowali swoją miłość i szacunek do Jana Pawła II.

W przemówieniach i homiliach przewijał się główny motyw tej pielgrzymki – być ze swymi rodakami w trudnym czasie stanu wojennego. Ważnym wydarzeniem była obecność Jana Pawła II na Jasnej Górze z okazji 600-lecia obecności w tym miejscu Cudownego Obrazu Matki Bożej. Jako wotum wdzięczności za ocalone życie podczas zamachu z 13 maja 1981 roku papież ofiarował Matce Bożej Częstochowskiej przestrzelony pas swojej sutanny. Znaczącym wydarzeniem była również beatyfikacja s. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu oraz o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego na krakowskich Błoniach.

W Krakowie Jan Paweł II otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nadany przez wszystkie wydziały tej uczelni. Spotkał się też z profesorami i studentami Papieskiej Akademii Teologicznej. Z kolei na Wawelu doszło do drugiego – nieplanowanego wcześniej – spotkania z Wojciechem Jaruzelskim. W katedrze wawelskiej papież wziął także udział w uroczystym zamknięciu I Synodu Prowincjalnego Metropolii Krakowskiej.

Polacy po raz kolejny doświadczyli, że Ojciec Święty nieustannie jest z nimi. Dał im nadzieję i jeszcze bardziej zjednoczył wokół Kościoła.. Kilka tygodni po tej pielgrzymce, 22 lipca 1983 roku, gen. Jaruzelski ostatecznie zniósł stan wojenny.

  • 16 czerwca 1997 roku Jan Paweł II wystosował specjalne listy na temat procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Ich adresatami byli premier Izraela, Beniamin Netanjahu oraz prezydent Autonomii Palestyńskiej, Jasir Arafat.
  • 16 czerwca 2002 roku, na Placu św. Piotra Jan Paweł dokonał kanonizacji bł. Ojca Pio. Uroczystość ta – podobnie jak beatyfikacja tego niezwykłego kapucyna – zgromadziła w Watykanie ponad 300 tys. osób. Dzięki łączom telewizyjnym zapewniono też bezpośrednie połączenie między Rzymem, San Giovanni Rotondo i Pietrelciną. Była to jedna z największych uroczystości kanonizacyjnych, jakie odbyły się na Placu św. Piotra. Liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio Jan Paweł II wyznaczył na 23 września.