Zaznacz stronę

W 1948 roku odbyła się promocja doktorska ks. Karola Wojtyły na podstawie pracy przedstawionej w Rzymie.

W 1980 roku Jan Paweł II wystosował list do Leonida Breżniewa. W liście Papież napisał m.in. Wydarzenia mające miejsce w Polsce w ostatnich miesiącach zostały wywołane nieuchronną koniecznością gospodarczej przebudowy kraju, co wymaga równocześnie przebudowy moralnej opartej na świadomym zaangażowaniu, w duchu solidarności, wszystkich sił całego społeczeństwa. Ufam, że zrobi Pan wszystko, co w Pana mocy, żeby rozładować obecne napięcie, aby polityczna opinia publiczna została uspokojona w kwestii tego delikatnego i pilnego problemu.