Zaznacz stronę

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża to najważniejsze wydarzenie związane z dniem 16 października, ale niejedyne.

  • 16 października 1978 roku, ok. godz. 17.15, kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybrali kard. Karola Wojtyłę z Krakowa na 263. Następcę św. Piotra. Dwie godziny później nowy papież Jan Paweł II po raz pierwszy pokazał się publicznie na balkonie Bazyliki św. Piotra i udzielił wiernym błogosławieństwa Urbi et Orbi.

  • W 1979 roku Ojciec Święty podpisał adhortację apostolską „Catechesi tradendae” poświęconą współczesnej katechezie. Była ona efektem prac IV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbył się jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, w październiku 1977 roku. Kard. Karol Wojtyła był jego uczestnikiem. Można powiedzieć, że adhortacja ta jest dziełem trzech papieży – podejmuje główne treści przygotowane przez Pawła VI, Jan Paweł I zebrał je i zamierzał ogłosić, ale wskutek jego niespodziewanej śmierci ostatecznym autorem dokumentu został Jan Paweł II.
  • W 1983 roku papież powtórzył akt zawierzenia i poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, który po raz pierwszy odmówił 13 maja 1982 roku w Fatimie. W uroczystości na Placu św. Piotra wzięli udział kardynałowie i biskupi, którzy uczestniczyli w trwającym wówczas VI Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów pod hasłem „Pokuta i pojednanie w posłannictwie Kościoła”.
  • W 2002 roku Jan Paweł II podpisał list apostolski „Rosarium Virginis Mariae” o różańcu świętym. Papież ogłosił w nim okres od października 2002 do października 2003 roku Rokiem Różańca. W tym samym liście Ojciec Święty uzupełnił schemat tej modlitwy o tajemnice światła, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”.
  • W 2003 roku minęła 25. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. W tym dniu papież ogłosił posynodalną adhortację apostolską „Pastores gregis” poświęconą roli i zadaniom biskupów we współczesnym Kościele i świecie. Dokument jest owocem obrad X Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem „Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa, aby nieść nadzieję światu”. Odbył się on w Watykanie od 30 września do 27 października 2001 roku. Był to ostani synod za pontyfikatu Jana Pawła II.