Zaznacz stronę

W 1962 roku biskup Karol Wojtyła został nominowany na stanowisko wikariusza kapitulnego, czyli tymczasowego rządcy archidiecezji krakowskiej.

  • W 1983 roku podczas drugiej pielgrzymki do Polski papież był w Warszawie.

WARSZAWA: Belweder – spotkanie z I Sekretarzem KC PZPR, gen. Wojciechem Jaruzelskim • Kościół oo. Kapucynów – spotkanie w wiernymi • Spotkanie z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz z reprezentantami wspólnot Żydów i muzułmanów • Spotkanie z Senatem i profesorami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nadał Janowi Pawłowi II godność doktora honoris causa • Błonia przy Stadionie Dziesięciolecia – msza św. (ponad 1 min wiernych)

  • W 1999 roku zakończyła się szósta pielgrzymka do Polski.

KRAKÓW: Katedra wawelska – msza św. upamiętniająca tysiąc lat istnienia diecezji krakowskiej • W drodze na cmentarz Rakowicki spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego (Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ekonomiczna) • Cmentarz Rakowicki – nawiedzenie grobu rodzinnego

GLIWICE: Anioł Pański z udziałem pół miliona osób

CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA: Modlitwa w kaplicy Matki Bożej • Spotkanie z pielgrzymami (ok. 800 tys. osób)

KRAKÓW: Lotnisko Balice – uroczystość pożegnania

Na Jasnej Górze zawierzył Jan Paweł II macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich (…) rodaków, nie wyłączając nikogo. I dalej: Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko, Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.

Na lotnisku w Krakowie Balicach Ojciec Święty żegnał się z Polską: Ojczyzno moja, ziemio umiłowana, bądź błogosławiona! (…) Wracając do Watykanu, nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi, od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić: w moich myślach i modlitwach Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. (…) Jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z was. Jej matczynej miłości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania. (…) Niech Bóg błogosławi Polskę, moją Ojczyznę i wszystkich rodaków!