Zaznacz stronę

W poniedziałek 19. sierpnia 2019 obchodziliśmy w sanktuarium kalwaryjskim 17. rocznicę drugiej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z tej okazji Mszy św. koncelebrowanej o godz. 19.00 przewodniczył ks. kard. Zenon Grocholewski, który był naocznym świadkiem ówczesnych wydarzeń i przykładu rozmodlenia, jaki pozostawił nam w testamencie św. Jan Paweł II.

 

W okolicznościowej homilii kardynał Grocholewski przypomniał kilkukrotnie słowa największego z kalwaryjskich Pielgrzymów: – Pierwszym obowiązkiem papieża jest modlitwa.

W nawiązaniu do tych słów i przykładu modlitwy, którego doświadczyliśmy w czasie papieskiej pielgrzymki, stwierdził: – Modlitwa jest źródłem mądrości, modlitwa jest źródłem świętości. I tak było z Janem Pawłem II.

Kardynał zachęcał wszystkich obecnych do nieustannej i wytrwałej modlitwy, nawet pomimo wielu trudności, wzorem papieża Polaka.

Pielgrzymka do Kalwarii w dniu 19.08.2002 r. była drugą – po 23 latach – pielgrzymką Jana Pawła II, jako głowy całego Kościoła. Wpisała się ona w obchody 400-lecia istnienia Sanktuarium. Ojciec Święty odprawił wówczas, jak się później okazało, swoją ostatnią Eucharystię na polskiej ziemi. Dał przykład modlitwy i skupienia przed obliczem Kalwaryjskiej Pani. Pozostawił również wyjątkowy testament – modlitwę zawierzenia:

Matko kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, – i z Tobą».
«Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!»
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

Św. Janie Pawle II, módl się za Nami!

 

Źródło: O. Franciszek Salezy Nowak | BP Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej