Zaznacz stronę

W 1978 roku Jan Paweł II spotkał się z kolegium kardynalskim podczas pierwszej uroczystej audiencji Papieża.

  • W 1984 roku podpisano w Watykanie traktat pokojowy między Argentyną i Chile.
  • W 1990 Jan Paweł II promulgował Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich konstytucją apostolską “Sacri canones”. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich obowiązuje 21 katolickich Kościołów wschodnich, zwanych także obrządkami. Każdy z nich zachowuje swoje zwyczaje i tradycje. Przepisy Kodeksu względniają prawo partykularne poszczególnych Kościołów ustanowione na synodach lub przez samą Stolicę Apostolską dla konkretnego Kościoła. W Kodeksie podkreślona została również rola urzędu patriarchy, który kieruje danym Kościołem wraz ze swoimi biskupami.
  • W 1998 roku na Placu św. Piotra Jan Paweł II obchodził 20. rocznicę swego pontyfikatu oraz 40. rocznicę posługi biskupiej.