Zaznacz stronę

W 1964 roku papież Paweł VI nominował bpa Karola Wojtyłę na arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

  • Bp Wojtyła objął godność metropolity archidiecezji krakowskiej 18 stycznia 1964 roku, zastępując zmarłego kilkanaście miesięcy wcześniej abpa Eugeniusza Baziaka. Uroczysty ingres odbył się 8 marca tego samego roku w Katedrze na Wawelu. Sama forma podania do wiadomości decyzji o mianowaniu Wojtyły metropolitą miała charakter nietypowy – tuż po świętach Bożego Narodzenia w 1963 roku papież Paweł VI osobiście zadzwonił do krakowskiej kurii z wiadomością o podniesieniu dotychczasowego biskupa pomocniczego do godności arcybiskupiej
  • 18 stycznia 1986 roku Jan Paweł II złożył oficjalną wizytę prezydentowi Włoch, którym był wówczas Francesco Cossiga.
  • W ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 18 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła za Murami. Miało ono charakter ekumeniczny, ponieważ dokonał tego Jan Paweł II wraz z prawosławnym metropolitą Atanazym, przedstawicielem Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I oraz arcybiskupem Canterbury George’em Careyem, prymasem Wspólnoty Anglikańskiej. Uroczystość była połączona z inauguracją dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumeniczne nabożeństwo zgromadziło przedstawicieli 22 Kościołów i Wspólnot kościelnych, którzy wraz z Papieżem modlili się przy grobie Apostoła Narodów o zjednoczenie podzielonych uczniów Chrystusa.
  • W 2002 roku decyzją Ojca Świętego zostało rozwiązane Bractwo Kapłańskie św. Jana Marii Vianneya zrzeszające tradycjonalistycznych duchownych z Ameryki Południowej. Po publicznym akcie pojednania ze Stolicą Apostolską biskupa Licinio Rangela (przełożonego bractwa, który święcenia biskupie otrzymał bez zgody Watykanu), bractwo zostało rozwiązane, a w jego miejsce powstała apostolska administratura personalna św. Jana Marii Vianneya, której terytorium pokrywa się z rzymskokatolicką diecezją Campos w Brazylii.