Zaznacz stronę

19 września miały swój początek dwie papieskie pielgrzymki zagraniczne.

W 1996 roku Jan Paweł II udał się na cztery dni do Francji. Najważniejszym celem tej podróży apostolskiej był udział w obchodach 1500-lecia chrztu, który przyjął król Chlodwig oraz 1600-lecie śmierci św. Marcina z Tours. Na początku pielgrzymki Ojciec Święty powiedział: „Przybywam tu jako pielgrzym, aby spotkać się z francuskimi katolikami i wraz z nimi modlić się w miejscach ważnych dla historii religijnej ich kraju i Europy, a przez to umocnić ludzi w wierze i chrześcijańskim życiu”. Podczas różnych spotkań papież mówił do Francuzów: „Pozostańcie wierni Chrystusowi!” (w Saint-Laurent-sur-Sèvre); „Tak jak wasi ojcowie w wierze, bądźcie budowniczymi Kościoła wśród nowych pokoleń!” (w Sainte-Anne d’Auray); „Pozwólcie, by słowo Chrystusa zawładnęło Wami i wprowadzajcie je w czyn w codziennym życiu!” (w Tours); „Wszyscy ochrzczeni są powołani do jedności – jedności wiary, miłości i życia chrześcijańskiego; jedności sakramentalnej Kościoła” (w Reims).
Trzy lata później, w 1999 roku Jan Paweł II odbył jednodniową pielgrzymkę do Słowenii. Jej głównym punktem była beatyfikacja bp. Antoniego Marcina Slomška duszpasterza, propagatora idei ekumenizmu, jednego z twórców słoweńskiej kultury narodowej. Jego słowa: „Niech święta wiara będzie waszym światłem” były hasłem papieskiej wizyty.