Zaznacz stronę

W 1988 roku Jan Paweł II ogłosił motu proprio „Ecclesia Dei”. Był on odpowiedzią na wyświęcenie biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej przez abp. Marcela Lefebvre’a.

Kościół Boży ze smutkiem przyjął wiadomość o nielegalnych święceniach, udzielonych 30 czerwca tego roku przez abpa Marcela Lefebvre’a. (…) Tego rodzaju nieposłuszeństwo, zawierające w sobie praktyczną odmowę uznania prymatu rzymskiego, stanowi akt schizmatycki. Spełniając ten czyn – pomimo formalnego upomnienia przesłanego przez Kardynała Prefekta Kongregacji Biskupów 17 czerwca – abp Lefebvre oraz kapłani Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerias, Richard Williamson i Alfonso de Galarreta ściągnęli na siebie przewidzianą przez prawo kościelne ciężką karę ekskomuniki – czytamy w papieskim dokumencie.

Ojciec Święty powołał też Papieską Komisję „Ecclesia Dei”, która ma za zadanie opiekę nad środowiskami pragnącymi sprawować tradycyjną liturgię rzymską w pełnej jedności z Rzymem.

24 stycznia 2009 roku papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę wspomnianych biskupów konsekrowanych bez zgody Stolicy Apostolskiej przez abp. Marcela Lefebvre’a.