Zaznacz stronę

Dziś mija rocznica kilku wydarzeń związanych z osobą Jana Pawła II.

W 1979 roku, na 34. sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku, papież wygłosił przemówienie pt. “Godność osoby ludzkiej, która jest fundamentem sprawiedliwości i pokoju”. Poddając analizie współczesną cywilizację Ojciec Święty podkreślił, że przyczyniła się ona do rozwoju dóbr materialnych z równoczesnym zepchnięciem na margines duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji. Następnie papież modlił się w katedrze św. Patryka oraz odprawił Mszę św. na Yankee Stadium z udziałem ok. 90 tys. wiernych.
W 1989 roku, Jan Paweł II i ówczesny arcybiskup Canterbury Robert Runcie ogłosili wspólną deklarację o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami.
W 1994 roku w Watykanie rozpoczęło się IX zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów pod hasłem “Życie konsekrowane i jego posłannictwo w Kościele i w świecie”. Przez 27 dni obradowało 245 ojców synodalnych, 75 audytorów (51 mężczyzn i 24 kobiety) i 20 ekspertów. 25 marca 1996 roku Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską “Vita consecrata”.
W dniach 2-6 października 1997 roku Ojciec Święty przebywał w Brazylii. Głównym celem tej pielgrzymki było II Światowe Spotkanie Rodzin w Rio de Janeiro. W Mszy świętej na jego zakończenie uczestniczyło ok. 2 mln osób. W homilii Jan Paweł II podkreślił, że “rodzina jest tą szczególną wspólnotą miłości i życia, na której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa”.
W 1998 roku, papież rozpoczął trzydniową podróż apostolską do Chorwacji pod hasłem “Będziecie moimi świadkami”. Jan Paweł II wziął udział w obchodach 1700-lecia miasta i Kościoła w Splicie i beatyfikował kard. Alojzego Stepinaca – bohatera narodowego i męczennika okresu komunizmu.
W 2003 roku Jan Paweł II spotkał się z arcybiskupem Canterbury Rowanem Williamsem.