Zaznacz stronę

20 kwietnia obchodzimy rocznicę ogłoszenia Listu apostolskiego Redemptionis anno “na temat Jerozolimy, świętego dziedzictwa wszystkich wierzących w Boga, miejsca w którym zbiegają się drogi upragnionego pokoju dla ludów Bliskiego Wschodu”.

Papieski dokument, skierowany do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, powstał z okazji kończącego się wówczas Jubileuszowego Roku Odkupienia w 1950-lecie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Data ogłoszenia listu (20 kwietnia 1984 roku) nie była przypadkowa. Tego dnia przypadał bowiem w Kościele Wielki Piątek.

Jan Paweł II wyjawił w nim, że chciał uczcić wspomniany jubileusz pielgrzymką do miejsc, w których dzieło odkupienia się dokonało. W ówczesnej sytuacji taka papieska podróż nie była możliwa i trzeba było na nią czekać aż do kolejnego Roku Świętego – Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od narodzenia Chrystusa.