Zaznacz stronę

20 maja 1995 roku rozpoczęła się trzydniowa wizyta Jana Pawła II w Czechach. Ostatniego dnia Ojciec Święty odwiedził także trzy polskie miasta.

Mimo że papież był tam zaledwie 5 lat wcześniej, to od ostatniej pielgrzymki dokonało się tam wiele przemian społecznych i gospodarczych. Przede wszysttkim nastąpił podział Czechosłowacji na dwa państwa: Czechy i Słowację.

Najważniejszym momentem tej papieskiej wizyty była Msza Święta w Ołomuńcu, podczas której Jan Paweł II kanonizował bł. Jana Sarkandra oraz bł. Zdzisławę z Lemberku.

Rankiem trzeciego dnia pielgrzymki Jan Paweł II udał się do Polski, gdzie odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Wieczorem wrócił do Ostrawy, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna przed odlotem do Rzymu.