Strona Główna > Posty > 21 listopada

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

30 października 2018

21 listopada


21 listopada 1985 roku rozpoczął się w Watykanie konsystorz kardynałów.

21 listopada 1985 roku rozpoczęło się w Watykanie trzecie plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów (konsystorz nadzwyczajny) pod przewodnictwem Jana Pawła II. W spotkaniu, które trwało od 21 do 23 listopada wzięło udział 122 kardynałów. Było ono poświęcone reformie Kurii Rzymskiej.