Zaznacz stronę

Podczas pontyfikatu papieża tego dnia miało miejsce kilka znaczących wydarzeń.

W 1988 roku Jan Paweł II otworzył na terenie Watykanu schronisko dla ubogich Donum Mariae, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które założyła bł. Matka Teresa z Kalkuty.
W 1998 roku ogłoszono list apostolski motu proprio Apostolos suos o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów. Papież prosi w nim m.in. o unikanie biurokracji w strukturach Konferencji Episkopatu i przestrzega, aby nie stanowiły one utrudnień dla bezpośrednich kontaktów każdego biskupa ze Stolicą Apostolską. Ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger, stwierdził, że jest to dokument “nieśmiały” i otwarty na zmiany, jakie przynosi czas.
W 2000 roku Ojciec Święty kanonizował na Placu św. Piotra 27 osób. W tym gronie było 25 męczenników z Meksyku (22 kapłanów i 3 świeckich), ofiar prześladowań Kościoła katolickiego zapoczątkowanych w okresie rewolucji meksykańskiej w pierwszej połowie XX wieku.
W 2001 roku rozpoczęło się trzydniowe VI zgromadzenie plenarne Kolegium Kardynalskiego (Konsystorz nadzwyczajny), zwołane przez Jana Pawła II w celu refleksji nad perspektywami Kościoła w trzecim tysiącleciu, w świetle Listu apostolskiego Novo millennio ineunte.