Zaznacz stronę

21 października 2003 roku podczas konsystorza zwyczajnego na Placu św. Piotra Jan Paweł II kreował 31 nowych kardynałów.

Wśród nich było 7 hierarchów stojących na czele watykańskich urzędów, 19 arcybiskupów diecezji z całego świata, 4 teologów zasłużonych dla Kościoła oraz jeden kardynał mianowany “in pectore”, czyli w sercu, którego nazwiska papież nie ujawnił aż do swej śmierci.

W tym gronie był jeden Polak – kard. Stanisław Nagy SCJ. Wybitny teolog, przyjaciel Jana Pawła II miał wówczas 82 lata, dlatego nie miał już prawa uczestniczyć w konklawe. Podczas konsystorza jemu jedynemu papież nałożył biret na głowę i dłuższą chwilę z nim rozmawiał. Pozostałym purpuratom wręczał biret i bullę nominacyjną do ręki.

W przemówieniu skierowanym do nowych kardynałów Ojciec Święty podkreślił, że “czerwień ich szat kardynalskich nawiązuje do krwi i bohaterstwa męczenników, jest też symbolem miłości do Jezusa i Jego Kościoła, który nie zna granic”. – Na Placu św. Piotra jaśnieje dzisiaj Kościół Chrystusowy: starożytny i ciągle nowy, zgromadzony wokół Następcy Piotra – dodał Jan Paweł II.