Zaznacz stronę

W 1983 roku w trakcie drugiej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II był w Krakowie.

KRAKÓW: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Maius. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Ojciec Święty przyjął doktorat honoris causa nadany przez wszystkie sześć wydziałów tej uczelni. Krótkie spotkanie z profesorami i studentami • Błonia -msza św. beatyfikacyjna o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego (ponad 2 min pielgrzymów). Ponowna koronacja figur Matki Bożej Bolesnej z Limanowej i Matki Bożej Ludźmierskiej oraz obrazu Matki Bożej Myślenickiej • Spotkanie z przedstawicielami Papieskiej Akademii Teologicznej • Cmentarz Rakowicki – nawiedzenie grobu rodzinnego • Nowa Huta-Mistrzejowice – uroczysta konsekracja kościoła dedykowanego św. Maksymilianowi Marii Kolbe • Wawel – spotkanie z gen. Wojciechem Jaruzelskim • Katedra wawelska – udział w zakończeniu I Synodu Prowincjalnego Metropolii Krakowskiej

Podczas uroczystości wręczenia Papieżowi w Krakowie doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Jagiellońskim powiedział on m.in.: Jeżeli pragniecie, Magnificencjo, czcigodny Senacie, abym przyjął doktorat honoris causa, to czynię to w duchu posłuszeństwa wobec Alma Mater – chociaż reguły mojego urzędu tego nie przewidują; ale ponad wszystkie reguły urzędu zawsze pozostaje posłuszeństwo rodzicom. Na portalu jednej z sal starego Uniwersytetu (…) czytamy taki napis (…): «Plus ratio, quam vis» [Bardziej rozum, niż siła]. Życzę ci, Uniwersytecie Jagielloński, abyś w siódmym stuleciu twojego istnienia pozostawał zawsze wierny tej akademickiej dewizie. Niech twoja obecność w życiu Polski współczesnej służy zwycięstwu tego, co jest godne przypomniał swoje mocne słowa wypowiedziane przed czterema laty podczas „Bierzmowania dziejów”.

  • W 2003 roku odbyła się podróż Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny. Celem pielgrzymki była prośba o pojednanie zwaśnionych narodów.

BANJA LUKA: Msza św. na wzgórzu Petricevac, beatyfikacja Ivana Merza

Krótka, jednodniowa pielgrzymka do miejsca, które od czasu II wojny światowej jest wstrząsane konfliktami o podłożu religijnym. Homilia Papieża była jednym wielkim wezwaniem o pojednanie. Podczas mszy św. Jan Paweł II beatyfikował bośniackiego intelektualistę, Ivana Merza (1896-1929), teologa i założyciela młodzieżowej Akcji Katolickiej. Wybór miejsca, w którym odprawiona została msza Św., nie był przypadkowy. W 1995 r. serbscy partyzanci zniszczyli pobliski klasztor franciszkanów, a po jego zdobyciu urządzili sobie tam tańce i zapowiedzieli, że w klasztorze już nigdy nie zostanie odprawiona msza św. Zrobili tak dlatego, że zakonnicy z tego klasztoru byli zamieszani w masakry prawosławnych w roku 1942. Dlatego Ojciec Święty wybrał to miejsce, by wygłosić mea culpa i prosić prawosławnych o wybaczenie. Z tego miasta – mówił Jan Paweł II – naznaczonego w ciągu wieków cierpieniem i krwią błagam Pana Wszechmogącego, by zmiłował się wobec win popełnionych przeciw człowiekowi, jego godności i wolności, także przez synów Kościoła katolickiego, i by wszystkim dał pragnienie wzajemnego przebaczenia. Tylko w klimacie prawdziwego pojednania pamięć tak wielu niewinnych ofiar i ich poświęcenie nie będą próżne, dadzą nam bowiem odwagę, by budować nowe relacje braterstwa i zrozumienia.