Zaznacz stronę

22 kwietnia 1984 roku Jan Paweł II oficjalnie zamknął w Kościele Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia, trwający od 25 marca 1983 roku.

Z kolei 22 kwietnia 1990 roku w Welehradzie, podczas pielgrzymki do ówczesnej Czechosłowacji, Ojciec Święty zapowiedział zwołanie Synodu Biskupów poświęconego Europie. Odbył się on w dniach 21 listopada – 14 grudnia 1991 roku pod hasłem “Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił”.