Zaznacz stronę

Z dzisiejszą datą związana jest Konstytucja apostolska “Universi Dominici gregis”.

22 lutego 1996 roku Jan Paweł II promulgował Konstytucję apostolską Universi Dominici gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu. Dokument ten reguluje czynności przeprowadzane po śmierci papieża, związane z jego pogrzebem oraz wyborem kolejnego Następcy św. Piotra. Konstytucja określa też zasady, na jakich przeprowadzane jest każde konklawe. Zapisano w niej m.in. że do wyboru nowego papieża potrzebna jest większość 2/3 głosów elektorów, czyli kardynałów, którzy w dniu rozpoczęcia sede vacante nie ukończyli 80. roku życia.