Zaznacz stronę

W 1941 roku założony został Teatr Rapsodyczny przez Mieczysława Kotlarczyka. Główne spotkanie odbyło się w mieszkaniu rodziny Dębskich, jednym z uczestników był Karol Wojtyła.

  • W 1980 roku Jan Paweł II wygłosił orędzie na otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Watykan).
  • W 1997 roku Ojciec Święty, w ramach pielgrzymki do Francji, koncelebrował w katedrze Notre-Dame mszę św. beatyfikacyjną Fryderyka A. Ozanama – profesora Sorbony, prekursora nauki społecznej Kościoła i chrześcijańskiego laikatu.