Zaznacz stronę

Dwie zagraniczne pielgrzymki Jana Pawła II rozpoczęły się 23 czerwca.

W ramach swojej 38. podróży poza granice Włoch Ojciec Święty udał się do Austrii, gdzie przebywał od 23 do 27 czerwca 1988 roku. Celem tej pielgrzymki było umocnienie w wierze wiernych lokalnego Kościoła. Jej hasłem przewodnim były słowa: “Tak wobec wiary, tak wobec życia”. W jednym z wygłoszonych tam przemówień Jan Paweł II wzywał: „Ten kraj, obdarzony tak wieloma przymiotami naturalnymi, potrzebuje przede wszystkim żywej wiary i waszego apostolatu”.
23 czerwca 2001 roku, papież rozpoczął kilkudniową wizytę na Ukrainie. Była to szczególna pielgrzymka. W czasie rządów komunistycznych chrześcijanie w tym kraju doświadczyli licznych prześladowań: byli zsyłani do łagrów na Sybir, wielu zostało zamordowanych bądź zmarło w wyniku nieludzkich metod przesłuchań. 50% mieszkańców Ukrainy jest wyznania prawosławnego, 11% to katolicy dwóch obrządków: łacińskiego i bizantyjskiego, a pozostali deklarują się jako niewierzący. Podczas przemówienia powitalnego Jan Paweł II powiedział: „Przybywam jako brat w wierze, aby uściskać tak licznych chrześcijan, którzy pośród najsroższego ucisku wytrwali w wierności dla Chrystusa”. Ojciec Święty modlił się w miejscach związanych z męczeństwem tego narodu. Nawiedził Bykownię, miejsce nazywane „ukraińskim Katyniem”, gdzie w latach 1937-1941 komuniści zamordowali ok. 7 tys. osób. Następnie wraz z rabinem Jakowem Bliechem papież modlił się w Babim Jarze, w miejscu kaźni ukraińskich Żydów. Wyjątkowym wydarzeniem była dwie Msze Święte we Lwowie: w obrządku łacińskim i bizantyjskim. Podczas pierwszej z nich miała miejsce beatyfikacja abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Natomiast w czasie liturgii dla grekokatolików papież wyniósł na ołtarze 28 osób. W tych uroczystościach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Ukrainy, ale także wielu Polaków oraz mieszkańcy m.in. Litwy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii i Gruzji.