Zaznacz stronę

W 1987 roku papież przyjął na audiencji swojego bliskiego współpracownika, a w przyszłości następcę.

  • W 1980 roku Jan Paweł II uczestniczył w otwarciu wystawy “A mirrow of creation” przygotowanej przez wydział sztuki współczesnej Muzeum Watykańskiego im. Karola Wielkiego. Podczas wernisażu Ojciec Święty wygłosił przemówienie “Cud stworzenia”.
  • W 1987 roku odbyła się  audiencja dla kard. Josepha Ratzingera z okazji jego 60. urodzin. Na spotkaniu obecnych było 30 dawnych uczniów jubilata.
  • W 1993 roku papież przyjął na audiencji Michaiła Gorbaczowa z małżonką.
  • W 1996 roku zakończyła się podróż do Francji.
  • W 2000 roku odbyła się audiencja w Sali Klementyńskiej dla przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej.
  • W 2001 roku Ojciec Święty, w ramach pielgrzymki apostolskiej do Kazachstanu i Armenii, celebrował w Astanie na placu Matki Ojczyzny mszę św. dla ok. 60 tys. osób. W mszy wzięli udział ludzie z całego Kazachstanu i Syberii, wśród których więcej jest wyznawców innych religii niż katolików.