Zaznacz stronę

W 1988 roku podczas pielgrzymki do Austrii papież złożył wizytę w obozie Mauthausen.

WIEDEŃ: Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w siedzibie nuncjatury apostolskiej

EISENSTADT: Msza św. na lotnisku Eisenstadt-Trausdorf

MAUTHAUSEN: Odwiedzenie dawnego obozu koncentracyjnego (modlitwa w kaplicy nad krematorium, przemówienie)

SALZBURG: Spotkanie z Konferencją Episkopatu Austrii w klasztorze kapucynów

Szczególnie przejmującym momentem pielgrzymki było odwiedzenie dawnego obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Papież modlił się tam w kaplicy, następnie poświęcił krzyż wzniesiony przed jej wejściem oraz wygłosił przemówienie oparte na Lamentacjach Jeremiasza, w którym apelował do wiernych: Módlcie się za wszystkie ofiary niesprawiedliwej przemocy, z wczoraj i dziś – i módlcie się też za ich oprawców. Czy dość potężny jest wyrzut – wyrzut sumienia, jaki w nas pozostał? […] Człowieku […], czy nie zapomnieliśmy pochopnie Twojej gehenny? Czy nie zacieramy śladów dawnych zbrodni w pamięci i świadomości?.

  • W 2000 roku, z okazji Wielkiego Jubileuszu, Jan Paweł II wystosował specjalne orędzie na Jubileusz w więzieniach. Zwracał się w nim bezpośrednio do osób uwięzionych, a także do rządów i ludzi odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości. Zgodnie z tradycją Roku Świętego – roku odkupienia i miłosierdzia – papież zaapelował o okazanie łaski wszystkim więźniom, tłumacząc, że nie chodzi tu o amnestię jako gest czysto formalny i na pokaz. Jego zdaniem prawdziwą pomocą dla więźniów byłaby głęboka reforma systemu więziennictwa, usunięcie przepisów niezgodnych z prawami człowieka, poprawa warunków odbywania kar czy reforma systemu resocjalizacji.
  • W 2001 roku w czasie podróży na Ukrainę papież odwiedził Kijów i Bykownię.

KIJÓW: Msza św. w obrządku łacińskim na lotnisku Czajka (wzięło w niej udział ok. 150 tys. wiernych) • Anioł Pański • Obiad i spotkanie w nuncjaturze z członkami Episkopatu Ukrainy • Spotkanie w Filharmonii Narodowej z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych

KIJÓW BYKOWNIA: Nawiedzenie miejsca zwanego „ukraińskim Katyniem”, w którym w latach 1937-1941 komuniści zamordowali ok. 7 tys. osób. W tym miejscy Ojciec Święty powiedział: Moja pielgrzymka miała być hołdem złożonym świętości na tej ziemi przesiąkniętej krwią męczenników.