Zaznacz stronę

W 1979 roku Jana Paweł II przyjął na audiencji w Sali Pawła VI ponad 500 upośledzonych dzieci, będących pod opieka Instytutu Świeckiego Małych Apostołek Miłości “Nasza Rodzina”.

W 1980 roku Ojciec Święty odprawił w Ogrodach Watykańskich mszę św. koncelebrowaną z 99 polskimi księżmi, byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych.
W 1982 roku przyjął na audiencji abpa Maximosa V Hakami, patriarchę greckomelchickiego Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy i Całego Wschodu.
W 1990 roku Ojciec Święty przyjął na audiencji w Watykanie Partheniosa III, prawosławnego patriarchę Aleksandrii i całej Afryki. Podczas spotkania wygłosił przemówienie “Dialog ożywiany modlitwą i przeżywany w miłości pozwala pokonywać różnice i osiągać jedność”.
W 1997 roku zakończyła się wizyta we Francji (XII Światowe Dni Młodzieży).
W 2002 roku Ojciec Święty wysłał list do premiera Izraela Ariela Sharona z apelem m.in. o zaprzestanie ataków na siedzibę przywódcy Autonomii Palestyńskiej, Jasira Arafata