Zaznacz stronę

W 1987 roku odbyła się audiencja papieża w Sali Klementyńskiej dla uczonych.

  • Byli oni uczestnikami sympozjum zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne z okazji 300-lecia ogłoszenia “Philosophiae naturalis principia mathematika” Izaaka Newtona. Ojciec Święty wygłosił wtedy przemówienie “Czy Kościół i świat nauki są gotowi do pojęcia ścisłej współpracy?”
  • W 1988 roku Ojciec Święty odprawił na Placu św. Piotra mszę św. beatyfikacyjną pięciu osób, w tym m.in. Josefy Naval Gribes (świeckiej Hiszpanki).
  • W 1997 roku Jan Paweł II wystosował przesłanie do uczestników II Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury (Castel Gandolfo).
  • W 2001 roku rozpoczęła się pielgrzymka do Armenii (nocleg w siedzibie katolikosa wszystkich Ormian Garegina II – fakt baz precedensu).