Zaznacz stronę

Kilka istotnych wydarzeń podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce 26 listopada.

W 1982 roku Jan Paweł II ogłosił Święty Rok Odkupienia, którego inauguracja miała miejsce 25 marca 1983 roku. Zgodnie z przyjętym w tradycji datowaniem, Święty Rok Odkupienia wyznaczył 1950. rocznicę śmierci Chrystusa. Zwyczaj pielgrzymek roku jubileuszowego do Rzymu zapoczątkował w 1300 roku papież Bonifacy VIII. Od czasów renesansu do 1800 świętowano Rok Jubileuszowy co 25 lat. W XIX wieku uczczono go tylko raz, w roku 1825. Do zwyczaju świętowania Roku Jubileuszowego powrócił w 1900 roku Leon XIII. W 1933 roku 1900. rocznicę męki i śmierci Chrystusa uczcił papież Pius XI. Intencją Świętego Roku Odkupienia ogłoszonego przez Jana Pawła II była potrzeba nadania wyzwoleniu ludzkiemu szczególnego charakteru teologicznego.

W 1995 roku zebrało się w Rzymie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w sprawie Libanu. W ten sposób Jan Paweł II chciał zwrócić uwagę świata na sytuację w tym kraju. W homilii wygłoszonej na zakończenie synodu Jan Paweł II podkreślił: „Im wszystkim potrzebna jest owa miłość społeczna, która pozwala ludziom wspólnie budować. A dobrze wiemy, jak bardzo Liban potrzebuje budowy i odbudowy, zwłaszcza po bolesnych doświadczeniach wielu lat wojny, aby zapewnić sobie sprawiedliwy pokój i bez­pieczeństwo w relacjach z krajami ościennymi”. Owocem synodu była adhortacja „Nowa nadzieja dla Libanu”, która została ogłoszona przez Jana Pawła II w 1997 roku podczas jego wizyty w tym kraju.