Zaznacz stronę

W 1976 roku w ramach podróży do USA i Kanady, kard. Karol Wojtyła wygłosił wykład “Participation or Alienation” (Uczestnictwo czy alienacja) w ośrodku duszpasterstwa akademickiego w Harwardzie.

  • W 1989 roku odbyła się niezwykła audiencja dla 350 przedstawicieli najbiedniejszych ludzi z całego świata, skupionych w ruchu “Aide a Toute Detresse – Quart Monde” założonym przez ks. Josepha Wrzesińskiego. Podczas spotkania Ojciec Święty otrzymał w darze szkatułkę z ziemią z różnych ośrodków nędzy.
  • W 2001 roku papież przekazał na konto Caritas Polska 100 tys. dolarów na pomoc dla osób poszkodowanych przez klęskę powodzi w pd.-wsch. regionach Polski.
  • W 2002 roku Ojciec Święty przewodniczył, w ramach XVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto, wielkiemu czuwaniu modlitewnemu na lotnisku w Downsview Park.