Strona Główna > Posty > 27 sierpnia

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

14 listopada 2018

27 sierpnia


W 1989 roku papież napisał List apostolski w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W 1990 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Lecha Wałęsy.
Tego dnia Ojciec Święty skierował telegram z życzeniami do Matki Teresy z Kalkuty z okazji 80. urodzin.
W 1991 roku przesłanie Ojca Świętego do prezydenta Jugosławii, Stjepana Mesicia, wyrażające zaniepokojenie groźbą powszechnej wojny domowej.