Zaznacz stronę

W 1958 roku odbyła się konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu. Ks. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa na mocy decyzji papieża Piusa XII 4 lipca 1958 roku. Zgodnie z tradycją istniejącą w Kościele rzymskokatolickim, równolegle z nominacją otrzymał tytularne biskupstwo Ombi, stolicy historycznej diecezji w metropolii Tolemaida w Egipcie. Konsekracja biskupia miała miejsce 28 września tego samego roku w Katedrze na Wawelu. Konsekratorami byli metropolita krakowski arcybiskup Eugeniusz Baziak oraz biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. W chwili objęcia godności biskupiej, Wojtyła miał 38 lat i był najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

Dewizą biskupią Wojtyły były słowa Totus Tuus (łac. Cały Twój) zaczerpnięte z pism wybitnego, XVII-wiecznego francuskiego teologa i mistyka maryjnego świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, autora Traktatu o Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Papież wielokrotnie podkreślał, że sformułowana przez świętego koncepcja oddania się w macierzyńską niewolę Matce Bożej, z którą zapoznał się w Krakowie podczas okupacji hitlerowskiej i aktywności w kole Żywego Różańca przy parafii ojców salezjanów na krakowskich Dębnikach, zmieniła jego duchowe życie i pobożność.

W herbie krakowskiego hierarchy znalazło się godło w kolorze niebieskim z czarnym krzyżem i literą “M” symbolizującą Matkę Bożą. Godło było wsparte na biskupim pastorale w kolorze żółtym. Nad nimi znalazł się kapelusz biskupi w kolorze zielonym.

  • W 1978 roku zmarł nagłe papież Jan Paweł I
  • W 1979 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla uczestników konferencji na temat problemu wszechświata, zorganizowanej w 100. rocznicę urodzin Alberta Einsteina.
  • W 1980 roku Ojciec Święty odwiedził Subiaco, gdzie spotkał się z biskupami europejskimi. W Subiaco znajduje się grota, w której Benedykt z Nursji spędził w odosobnieniu kilka lat, rozpoczynając życie pustelnicze. Na tym miejscu powstało sanktuarium i poświęcone założycielowi benedyktynów opactwo, które przetrwało po dzień dzisiejszy. Nieco niżej znajduje się drugi klasztor, który jest dedykowany św. Scholastyce, siostrze św. Benedykta. Podczas jednodniowego pobytu w Subiaco Jan Paweł II odwiedził oba wymienione miejsca.
  • W 1982 roku papież przyjął na audiencji Dalajlamę
  • W 1993 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla prawosławnych hierarchów obrządku syryjskiego – Mar Ignatiusa Zakka I Iwasa, patriarchy Antiochii, oraz Mar Gregoriosa Yohanna Ibrahima, abpa Aleppo.
  • W 1998 roku przyjął na audiencji ok. 50 specjalistów w dziedzinie egzegezy biblijnej oraz komunikacji społecznej. Specjaliści ci uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. “Język biblijny a współczesna komunikacja społeczna”. Wśród nich znalazł się m.in. reżyser filmowy Roberto Zeffirelli.
  • W 2004 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla władz miasta Castel Gandolfo oraz przedstawicieli służb porządkowych, policji i karabinierów, podczas której Papież podziękował za gościnę i codziennie okazywaną życzliwość.