Zaznacz stronę

W dniu, w którym Kościół wspomina Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce kilka istotnych wydarzeń.

  • W 1990 roku został opublikowany list apostolski z okazji 500-lecia ewangelizacji Nowego Świata.
  • W 1994 roku ustanowiono stosunki dyplomatyczne między Izraelem a Stolicą Apostolską.
  • W 1995 roku został ogłoszony List do kobiet na IV Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie organizowaną przez ONZ. A ciascuna di voi (Promocja geniuszu kobiety) jest apologią kobiety i jej praw oraz apelem skierowanym do każdej kobiety, by stała się tym, kim jest w istocie. Konferencja ONZ w Pekinie była poświęcona sytuacji kobiety we współczesnym świecie. Jan Paweł II omawia geniusz kobiety, którego najpełniejszym ucieleśnieniem jest Maryja; pokazuje jak wiele kobiety wniosły i jak wiele wnieść mogą w ludzką kulturę. Prowadzi go to do konkluzji, że konferencja w Pekinie nie powinna koncentrować się wyłącznie na paru kwestiach (wiadomo, że dotyczyło to głównie tzw. praw reprodukcyjnych, czyli antykoncepcji i aborcji), ale w pełni ukazać geniusz kobiety. Kobieta bowiem właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swojego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych i politycznych. Widzi go w jego wielkości i jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy. I na różne sposoby ukazuje piękno – nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę.
  • W 1995 roku odbyła się wizyta patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I w Rzymie i jego udział w uroczystej mszy w Bazylice św. Piotra. Jan Paweł II podczas homilii stwierdził: Nie możemy trwać w rozłączeniu.
  • W 1999 roku opublikowano List na temat pielgrzymowania do miejsc związanych z historią zbawienia. W tym dokumencie – związanym z przygotowaniami do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 – papież zwrócił uwagę na znaczenie pielgrzymowania do miejsc naznaczonych jakimś szczególnym działaniem Bożym czy przejawem Jego wyjątkowej obecności.
  • W 2004 roku Jan Paweł II przyjął na audiencji ekumenicznego patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja I. Na tym spotkaniu podpisano wspólną deklarację, w której znalazły się m.in. następujące słowa: „Świadomi, że świat chrześcijański cierpi z powodu dramatu podziału, nasi poprzednicy i my sami z wytrwałością kontynuowaliśmy ‘dialog miłości’, wpatrzeni w ten świetlany i błogosławiony dzień, gdy można będzie posilać się z tego samego kielicha świętym Ciałem i cenną Krwią Pana”.