Zaznacz stronę

W 1979 roku odbyło się spotkanie papieża ze studentami przed kościołem św. Anny w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski.

Jan Paweł II przypomniał młodym ludziom, iż Polska oczekuje przyszłych lekarzy, prawników, filologów, techników, […] aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze sam Bóg. W Gnieźnie Papież podkreślał jedność kościołów chrześcijańskich i rolę Kościoła w obronie praw człowieka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Mówił wtedy: Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież – Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu? (…) Ten papież – świadek Chrystusa, miłośnik Jego Krzyża i Zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu w duszy jego własnego narodu, Chrystusowi żyjącemu w duchach narodów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, Prawdę i Życie. (…) Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. (…) Przychodzi wszystkie te narody i ludy – wraz ze swoim własnym – przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie.

  • W 1981 roku Jan Paweł II powrócił do Watykanu po 22 dniach pobytu w Poliklinice Gemelli po zamachu na Placu św. Piotra, który miał miejsce 13 maja 1981 roku
  • W 1988 roku rozpoczęła się druga, pięciodniowa wizyty duszpasterska w okolicach Bolonii (Piacenza, Modena, Parma).
  • W 1995 roku rozpoczęła się podróż Jana Pawła II do Belgii. Była to sześćdziesiąta piąta podróż apostolska i druga wizyta papieża w tym kraju. Celem pielgrzymki była beatyfikacja apostoła trędowatych – o. Damiana De Veustera. Poświecił on swoje życie heroicznej służbie wśród trędowatych na hawajskiej wyspie Molokai. 3 czerwca papież przyleciał do Brukseli, gdzie odbyły się: Ceremonia powitania na lotnisku • Spotkanie z rodziną królewską w zamku Laeken • Papież wraz z wdową po Baudouinie –Fabiolą odwiedził kościół Matki Boskiej w Laeken i modlił się przy grobie króla • Modlitwa różańcowa

Wizyta papieża w Belgii przypadła na niedzielę Pięćdziesiątnicy i w związku z tym wiele wypowiedzi Jana Pawła II dotyczyło Ducha Świętego. Papież zwrócił uwagę, że trzecią Osobę Trójcy nazywamy Duchem Świętym dlatego, że w Niej wyraża się wewnętrzna świętość Boga, ale również dlatego, że jest On źródłem i sprawcą świętości człowieka. Wszystkie kanonizacje i beatyfikacje mają miejsce dlatego, że modlitwa o zesłanie Ducha Świętego, którą zanosi Kościół, stale jest wysłuchiwana.

  • W 1997 roku w ramach piątej papieskiej pielgrzymki do Polski papież odwiedził Gniezno i Poznań.

GNIEZNO: Katedra – poświęcenie odrestaurowanej tumby i nowego ołtarza. Spotkanie z siostrami klauzurowymi. Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła oo. Franciszkanów w Gnieźnie oraz figury Matki Bożej Bolesnej • Plac św. Wojciecha – msza św. z okazji tysiąclecia śmierci św. Wojciecha (ponad 200 tys. wiernych). Obecni byli prezydenci siedmiu państw Europy Środkowej • Siedziba arcybiskupa – spotkanie z prezydentami siedmiu państw Europy Środkowej

POZNAŃ: Plac Adama Mickiewicza – modlitwa pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 • Plac Adama Mickiewicza – spotkanie z młodzieżą. Liturgia Słowa • Spotkanie z grupą rektorów i profesorów wyższych uczelni Poznania

Wydarzeniem politycznym było spotkanie w Gnieźnie z prezydentami siedmiu państw: Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W przemówieniu skierowanym do nich Jan Paweł II powiedział m.in.: Przed dziesięciu laty kardynał Frantisek Tomasek powiedział, że św. Wojciech jest «symbolem duchowej jedności Europy». Istotnie, pamięć o tym wielkim świętym pozostała szczególnie żywa w środkowej Europie. Dowodzi to, że ludy tego kontynentu mają głęboką świadomość, iż są spadkobiercami dziedzictwa tych misjonarzy, którzy z mocą głosili na ich ziemiach wiarę chrześcijańską i zaszczepili w ich kulturze chrześcijańską wizję człowieka. Matce Bożej Częstochowskiej zawierzył Papież przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Pomóż wszystkim narodom świata rozpocząć nowe milenium w jedności z Chrystusem – Królem Wieków. Pani Jasnogórskiej Ojciec Święty zawierzył też cały Kościół, wszystkie kontynenty, kraje i narody (…) W Poznaniu Papież apelował do młodych ludzi, aby nie stali się niewolnikami dóbr materialnych, systemu ekonomicznego, technologii […] i łatwego pieniądza.

  • W 1999 roku, podczas uroczystości Bożego Ciała w Rzymie, Jan Paweł II wziął udział w dniu modlitw o pokój na Bałkanach.