Zaznacz stronę

W 1953 roku nastąpiło przyjęcie habilitacji ks. Karola Wojtyły przez Radę Wydziału Teologicznego UJ na podstawie pracy “Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera”.

W 1978 roku odbyła się wizytacja pierwszej parafii po wyborze – położonej na południowym przedmieściu Rzymu parafii Garbatella, w której papież pomagał podczas swoich rzymskich studiów (wówczas była to parafia bardzo biedna, w połowie robotnicza). Podczas wizytacji wspominał: (…) prawie w każdą niedzielę przychodziłem tutaj pomagać w posłudze duszpasterskiej, kiedy bezpośrednio po wojnie studiowałem w Rzymie. Niektóre momenty z tamtego okresu są wciąż żywe w mojej pamięci (…)

W 1987 roku odbyła się wizyta w Watykanie patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I. We wspólnej deklaracji Jan Paweł II i Dimitrios I wyrazili zadowolenie z wyników rozmów i pozytywnego przebiegu dotychczasowego dialogu teologicznego

W 1995 roku Jan Paweł II kanonizował francuskiego zakonnika, o. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela oblatów Maryi Niepokalanej.