Zaznacz stronę

W 1987 roku papież odbył pielgrzymkę do Chile. Tego dnia celebrował Mszę św. na placu O’Higgins w Santiago.

Trzydziesta trzecia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyła się w dniach 31 marca – 12 kwietnia 1987 roku. Celem były odwiedziny Urugwaju, Chile oraz Argentyny. Była to jedyna pielgrzymka Ojca Świętego do Chile.

Katolicy stanowią 81% ludności kraju. Historia ewangelizacji sięga XVI w. i związana jest z kolonizacją europejską. Pierwszy kościół na terenie Chile wybudowano w powstałym w 1541 r. Santiago. Pierwsze misje wśród Indian rozpoczęli trynitarze w 1548 r. W 1985 r. zakończył się, w drodze rozwiązania pokojowego, spór graniczny pomiędzy Argentyną i Chile o kanał Beagle. Stolica Apostolska była mediatorem w tej sprawie.

Wizyta, której program był bardzo bogaty, trwała sześć dni. Papież odwiedził 9 miast, spotkał się z przedstawicielami władz państwowych i kościelnych, z korpusem dyplomatycznym, z klerykami, zakonnicami i członkami instytutów świeckich, z reprezentantami świata kultury i nauki, z młodzieżą, z Polonią, z przedstawicielami wszystkich opozycyjnych kierunków politycznych w Chile, z grupą robotników i przemysłowców, z ludźmi morza, z chorymi, z mieszkańcami ubogiej dzielnicy Santiago, z campesinos (ubogimi rolnikami) i mapuches (potomkami pierwszych mieszkańców Chile). Spotkał się także z przedstawicielami niekatolickich wyznań chrześcijańskich i wspólnoty żydowskiej. Ojciec Święty złożył wizytę w więzieniu, w zakładzie opiekuńczym dla starszych, bezdomnych i nieuleczalnie chorych, a także w siedzibie Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Morza Karaibskiego (CEPALC). Ponadto Papież wziął udział w procesji morskiej, koronował dwie figury Matki Bożej, dokonał jednej beatyfikacji oraz aktu zawierzenia Chile Matce Bożej z Maipu.

3 kwietnia spotkał się w Maipu z zakonnicami i członkami instytutów świeckich, z ubogą ludnością wiejską oraz koronował figurę Matki Bożej w sanktuarium maryjnym i dokonał aktu zawierzenia Chile Matce Bożej.

W Santaigo złożył wizytę w zakładzie opiekuńczym dla starszych, bezdomnych i nieuleczalnie chorych, spotkał się z przedstawicielami świata kultury i nauki na dziedzińcu Uniwersytetu Katolickiego oraz korpusem dyplomatycznym, złożył wizytę w siedzibie Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Morza Karaibskiego (CEPALC).

Centralnym punktem była Msza św. o pojednanie. Sprawie pojednania narodowego Papież poświęcił homilię podczas mszy św. w Santiago. Ukazał, jak dalece pojednanie narodowe związane jest z pojednaniem człowieka z Bogiem; mówił: W społeczności ludzkiej, rozdzieranej tyloma podziałami, których ostateczną przyczyną jest grzech, pojednanie jest koniecznością a nawet warunkiem przetrwania: jeżeli pokój i zgoda nie zajaśnieją pośród ludzi i narodów, konflikty mogą przerodzić się w prawdziwą tragedię. W trakcie tej mszy św. Papież dokonał beatyfikacji s. Teresy od Jezusa – młodziutkiej karmelitanki z klasztoru los Andes – przedstawionej jako wzór do naśladowania dla młodzieży.