Zaznacz stronę

W dniach 3-4 maja 2003 roku Ojciec Święty po raz piąty odwiedził Hiszpanię. Była to 99. podróż apostolska Jana Pawła II.

Mottem tej pielgrzymki były słowa Zmartwychwstałego Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami”.

W przemówieniu powitalnym Jan Paweł II nawiązał do swego apelu z 1982 roku, kiedy to w Santiago de Compostela wołał: „Europo, odnajdź samą siebie. Bądź sobą, ożywiaj swoje korzenie!”. Papież raz jeszcze podkreślił rolę Hiszpanii, która do wspólnoty europejskiej powinna wnieść swoje bogate dziedzictwo: kulturowe, historyczne i katolickie.

Podczas Mszy Świętej na placu Kolumba w Madrycie, w której uczestniczyła także para królewska oraz cały hiszpański rząd, Jan Paweł II kanonizował pięcioro Hiszpanów.

Jan Paweł II spotkał się również z młodzieżą, którą zachęcał do wstąpienia do “szkoły Dziewicy Maryi (…), do realizacji wielkiego marzenia: narodzin nowej Europy ducha. Europy wiernej swym chrześcijańskim korzeniom, nie zamykającej się w sobie, lecz otwartej na dialog i współpracę z innymi narodami świata; Europy świadomej swego powołania do tego, by być dla świata światłem cywilizacji i impulsem do rozwoju, zdecydowanej łączyć swoje wysiłki i swoje zdolności twórcze ze służbą pokojowi i solidarności między narodami”.