Zaznacz stronę

3 września Jan Paweł II beatyfikował swoich dwóch poprzedników.

  • W 1979 roku Ojciec Święty rozpoczął 7. pielgrzymkę apostolską do Włoch, w trakcie której odwiedził szpital Regina Apostolorum w Albano.
  • W 1980 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II w Sali Szwajcarskiej dla burmistrzów 60 najbardziej zaludnionych miast świata, uczestników konferencji “Populacja a przyszłość miast”.
  • W 1988 roku Jan Paweł II spotkał się z biskupami Piemontu. Papież celebrował mszę św. beatyfikacyjną Collego Don Bosco i Laury Vicuni (świecka).
  • W 1990 roku Ojciec Święty celebrował, w ramach pielgrzymki do Tanzanii, mszę św. na Ruhuwiko Grounds w Songea, podczas której udzielił bierzmowania 100 młodym Tanzańczykom.
  • W 1993 roku odbyło się historyczne spotkanie Jana Pawła II w apartamentach letniej rezydencji z cesarzem Japonii Akihito i jego małżonką. Podczas godzinnej rozmowy cesarz wyraził uznanie dla Ojca Świętego i dla jego autorytetu moralnego oraz wdzięczność za działalność kulturalną, społeczną i humanitarną Kościoła katolickiego w Japonii.
  • W 2000 roku Ojciec Święty celebrował na Placu św. Piotra mszę św. beatyfikacyjną dwóch papieży Piusa IX i Jana XXIII.