Zaznacz stronę

30 września miały swój początek dwa zgromadzenia zwyczajne Synodu Biskupów zwołane przez Jana Pawła II.

W 1990 roku VIII sesja zwyczajna odbyła się pod hasłem „Formacja kapłańska w bieżących warunkach”. W Watykanie w dniach 30 września – 28 października obradowało 238 ojców synodalnych. Mianowanym przez papieża sekretarzem specjalnym był ówczesny biskup włocławski Henryk Muszyński (obecnie emerytowany metropolita gnieźnieński). Ze względów politycznych do Rzymu nie mogli przybyć delegaci z Chin, Laosu i Kambodży. Podsumowaniem tych obrad była adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, podpisana przez Jana Pawła II 25 marca 1992 roku.
W 2001 roku rozpoczęło się X zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów, która potrwało do 27 października. Jego tematem było słowa: „Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa, aby nieść nadzieję światu”. Wzięło w nim udział 247 ojców synodalnych. Owocem tej sesji była adhortacja apostolska „Pastores gregis”, ogłoszona 16 października 2003 roku.