Zaznacz stronę

Kilka istotnych wydarzeń podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce ostatniego dnia października.

  • W dniach 31 października – 9 listopada 1982 roku Ojciec Święty przebywał w Hiszpanii. Pielgrzymi szlak papieża prowadził po śladach wielkich świętych. Głównym celem tej wizyty było zamknięcie roku jubileuszowego obchodzonego 400. rocznicy śmierci św. Teresy od Jezusa. W Avili Jan Paweł II nawiedził celę reformatorki Karmelu i modlił się przy Jej relikwiach. Odwiedził też miejsca związane ze św. Janem od Krzyża. Udał się również do katedry w Santiago de Compostela, gdzie wygłosił „Akt Europejski”. Papież wezwał w nim mieszkańców Starego Kontynentu do pielęgnowania swych chrześcijańskich korzeni oraz wielkiego dziedzictwa wiary swych przodków. Podkreślił, że można być głęboko wiernym Chrystusowi i zarazem nie tracić nic z nowoczesności.
  • W 1992 roku Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników posiedzenia Papieskiej Akademii Nauk poświęconej “sprawie Galileusza”. W 1981 roku papież powołał specjalną komisję do zbadania sporu ptolemejsko-kopernikańskiego XVI i XVII wieku, do którego należy „sprawa Galileusza”. 31 października 1992 roku, na sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, podczas której przedstawiono wyniki prac komisji, Jan Paweł II dokonał rehabilitacji włoskiego uczonego.
  • W 1999 roku, podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański, papież wyraził wdzięczność za podpisanie tego dnia w Augsburgu Wspólnej Deklaracji o Doktrynie usprawiedliwienia przez Kościół Katolicki i Światową Luterańską Federację Kościołów.
  • W 200 roku Jan Paweł II podpisał List Apostolski w formie Motu Proprio ogłaszający św. Tomasza More’a patronem mężów stanu i polityków. Okazją ku temu był przypadający kilka dni później (4-5 listopada 2000 roku) Jubileusz przywódców państwowych i polityków.
  • W 2002 roku Jan Paweł II otrzymał honorowe obywatelstwo Rzymu.