Zaznacz stronę

Z ostatnim dniem stycznia związane jest wydarzenie sprzed pontyfikatu papieża.

  • 31 stycznia 1965 roku zespół roboczy, którego członkiem był ówczesny metropolita krakowski, abp Karol Wojtyła, rozpoczął prace nad tzw. Schematem XIII Soboru Watykańskiego II, który ostatecznie przybrał nazwę Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
  • W 1986 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją pielgrzymkę do Indii. 29. papieska podróż apostolska trwała do 10 lutego 1986 roku. Pielgrzymka do kraju, w którym 80% mieszkańców stanowią hindusi, miała charakter misyjny. W Kalkucie Ojciec Święty odwiedził założony przez Matkę Teresę Dom Czystego Serca, w którym spotkał się z chorymi.